Fuse Carrier (ຈັດການ)

  • Fuse Carrier (Handle)

    Fuse Carrier (ຈັດການ)

    ຕົວຂົນສົ່ງ fuse ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກການຈັບຮູ. ປຸ່ມຍູ້, ກະດານກອງແລະຈັບ. ມີສາມ ຕຳ ແໜ່ງ ສຳ ລັບການຈັບຮູ. ສຳ ລັບຟິວ NH000-NH00, NH0-NH3, ແລະ NH4.