Fuse ລົດໃຫຍ່

  • Automobile Fuse

    Fuse ລົດໃຫຍ່

    ຊຸດຟອດພາຫະນະຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ, ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຟິວແລະຖານຟິວ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເຊື່ອມໂຍງ fuse ສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດປົກກະຕິ (CNL, RQ1) ແລະປະເພດໄວ (CNN), ທັງສອງເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່. ລິ້ງ fuse ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຖານຂໍ້ມອດ (RQD-2) ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຟິວ.